Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 501
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
400,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên 302
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Dừa 60g x 3
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
280,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên 301
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
365,000 đ
Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 604
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 603
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 504
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 404
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 403
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 803
Tên bánh  Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu xanh 160g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 3
PMP Tiramisu 60g x 2
Bánh tô thơm 45g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3


520,000 đ