Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
Đậu đỏ 60g x 1
Tiramisu 60g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 3
660,000 đ
Lễ hộp Mộc Tử Kim Viên 1201
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 200g x 1
Gà sốt tiêu 200g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x3
Phô mai 60g x 1
Tiramisu 60g x 1
Khoai môn nho 60g x 1
990,000 đ
Bánh Tô 102
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 2
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm Than tre 45g x 2
Bánh Tô Trà xanh 45g x 2
350,000 đ
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
Tên bánh Số lượng
Hạt sen hạt phỉ 180g x 1
Sò điệp than tre 180g x 1
Trái cây và hạt cao cấp 180g x 1
LS Mứt tắc phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Xốp trứng 45g x 2
Khoai môn nho 60g x 21,600,000 đ
Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh
Tên bánh Số lượng
Hạt sen hạt phỉ 150g x 1
Trái cây khô va hạt cao cấp 150g x 1
Khoai môn nho 150g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Sữa chua dâu 60g x 1
Việt quất 60g x 1
Tiramisu 50g x 1
1,350,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3
Kim sa phô mai 60g x 3
340,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Khoai môn 60g x 3
Bánh tô thơm 45g x 3
310,000 đ
Bánh Tô 101
Tên bánh Số lượng
Bánh Tô Thơm 45g x 10 
310,000 đ
Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1101
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
Mứt tắt phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Hạt sen 60g x 1
Khoai môn 60g x 1
Đào sơn vị mè đen 60g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 1
890,000 đ