Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
Đậu đỏ 60g x 1
Tiramisu 60g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 3
660,000 đ
Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1002
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
Hạt sen 60g x 1
PHP Tiramisu 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
630,000 đ