Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4C
Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Cà Phê) 60g x 3
Đào Sơn (Mè Đen) 60g x 3
Hạt Sen 60g x 3


340,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4B
Tên bánh Số lượng
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
Đậu Đỏ 60g x 3
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3


320,000 đ
Lễ hộp Dạ Nguyệt Hồng Hương E4A
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Đậu Xanh) 60g x 3
Dừa 60g x 3
Đào Sơn (Đậu Đỏ) x 3300,000 đ