Lễ hộp Đoàn Viên 302
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Dừa 60g x 3
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
280,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên 301
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
365,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên F4D
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 3
Mè Đen 60g x 3
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 3
290,000 đ
Lễ hộp Đoàn Viên F4C
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Mè đen) 60g x 3
Đậu Xanh 60g x 3
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 3
260,000 đ