Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3


210,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
195,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
210,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
170,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702
Tên bánh Số lượng
Bánh tô (Thơm, Xoài, Nam Việt Quất) 45g x 3
Dừa 60g x 3
Đào sơn 3 vị (Mè đen, đậu xanh, đậu đỏ) 60g x 3
Đậu đỏ x 3
430,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Xốp trứng 45g x 3
Đào sơn 3 vị (Mè đen, đậu xanh, đậu đỏ) 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3
450,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Đậu đỏ 150g
x 1
Thập cẩm 150g
x 1
Mứt tắt phomai 60g
x 3
Tiramisu 60g x 1
PMP Phô mai 60g x 1
Bánh tô thơm 45g x 1
Đào sơn đậu xanh 60g x 3
560,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Dừa 150 x 1
Đậu đỏ 150 x 1
Khoai môn 150g x 1
Gà quay 150g x 1
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
630,000 đ
Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị mè đen 60g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 1
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 1
PMP Tiramisu 60g x 1
PMP Phô mai 60g x 1
PMP Việt quất 60g x 1
LS Mứt tắc phô mai 60g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
510,000 đ