Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Giá Thành tiền
Ánh trăng
Đoàn viên
301 Lễ hộp Đoàn Viên 301 Hộp 365,000 đ 0
302 Lễ hộp Đoàn Viên 302 Hộp 280,000 đ 0
Hoa Hảo Trăng Viên
601 Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 501 Hộp
Hết hàng
400,000 đ 0
Hạnh Phúc Sum Vầy
Dạ Nguyệt Hồng Hương
Bánh Tô
101 Bánh Tô 101 Hộp 310,000 đ 0
102 Bánh Tô 102 Hộp 350,000 đ 0
Sắc Tím Kiêu Sa
Hoàng Kim Phồn Thịnh
1101 Lễ Hộp Hoàng Kim Phồn Thịnh 1101 Hộp
Hết hàng
890,000 đ 0
1201 Lễ hộp Mộc Tử Kim Viên 1201 Hộp
Hết hàng
990,000 đ 0
Mây Họa Ánh Trăng
501 Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501 Hộp
Hết hàng
340,000 đ 0
Kim Hoa Ngọc Diệp
401 Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401 Hộp 310,000 đ 0
Vọng Nguyệt Chi Giao
1301 Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh Hộp 1,350,000 đ 0
Ngọc Đường Phú Quý
1402 Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý Hộp
Hết hàng
1,600,000 đ 0
Cổ Ngọc Vinh Hoa
Cúc Hoàng Kim
1001 Lễ hộp Cúc Hoàng Kim 1001 Hộp
Hết hàng
660,000 đ 0
Vĩ Nguyệt Vàng
901 Lễ hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901 Hộp
Hết hàng
510,000 đ 0
Thu Vịnh Nguyệt
801 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801 Hộp
Hết hàng
630,000 đ 0
802 Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802 Hộp
Hết hàng
560,000 đ 0
Hải Đường Phú Quý
701 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701 Hộp
Hết hàng
450,000 đ 0
702 Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702 Hộp 430,000 đ 0
Kim Ngọc
201 Lễ hộp Kim Ngọc 201 Hộp 170,000 đ 0
202 Lễ hộp Kim Ngọc 202 Hộp
Hết hàng
210,000 đ 0
203 Lễ hộp Kim Ngọc 203 Hộp
Hết hàng
195,000 đ 0
204 Lễ hộp Kim Ngọc 204 Hộp 210,000 đ 0

Phí giao hàng tạm tính: 30.000 đ (*)

Tổng tiền: 0


(*) Phí giao hàng tạm tính trong khu vực nội thành TP.HCM