Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 501
Tên bánh Số lượng
Nhân dừa 150g x 1
Khoai môn 150g x 1
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
400,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 504
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 503
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ
Lễ hộp Hoa Hảo Trăng Viên 502
Tên bánh Số lượng
LS Kim sa phô mai 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
320,000 đ