Lễ hộp Mộc Tử Kim Viên 1201
Tên bánh Số lượng
Hạt sen 200g x 1
Gà sốt tiêu 200g x 1
LS Kim sa phô mai 60g x3
Phô mai 60g x 1
Tiramisu 60g x 1
Khoai môn nho 60g x 1
990,000 đ
Lễ Hộp Ngọc Đường Phú Quý
Tên bánh Số lượng
Hạt sen hạt phỉ 180g x 1
Sò điệp than tre 180g x 1
Trái cây và hạt cao cấp 180g x 1
LS Mứt tắc phô mai 60g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 1
Xốp trứng 45g x 2
Khoai môn nho 60g x 21,600,000 đ
Lễ Hộp Bích Ngọc Hưng Thịnh
Tên bánh Số lượng
Hạt sen hạt phỉ 150g x 1
Trái cây khô va hạt cao cấp 150g x 1
Khoai môn nho 150g x 1
Lưu sa (Kim sa) 60g x 1
Sữa chua dâu 60g x 1
Việt quất 60g x 1
Tiramisu 50g x 1
1,350,000 đ
Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 2
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 2
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
990,000 đ