Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A
  • Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A

Hạnh Phúc Sum Vầy

Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A

360,000 đ

C4A

Ngừng kinh doanh

Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1 
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g x 1


Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1 
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g x 1 

Sản phẩm liên quan