Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
  • Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B
  • Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B

Cổ Ngọc Vinh Hoa

Lễ Hộp Cổ Ngọc Vinh Hoa Cao Cấp B

990,000 đ

CCB

Ngừng kinh doanh

Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 2
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 2
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g x 1
Tên bánh Số lượng
Hạt Sen 200g x 1
Thập Cẩm 200g x 1
Đào Sơn (Đậu xanh) 60g x 2
Đào Sơn (Đậu đỏ) 60g x 2
Lưu Sa (Kim Sa) 60g x 1
Lưu Sa (Cà phê) 60g
x 1
Phô mai Pháp (Phô mai) 50g
x 1
Phô mai Pháp (Dâu) 50g
x 1

Sản phẩm liên quan