Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Đậu đỏ 150g
x 1
Thập cẩm 150g
x 1
Mứt tắt phomai 60g
x 3
Tiramisu 60g x 1
PMP Phô mai 60g x 1
Bánh tô thơm 45g x 1
Đào sơn đậu xanh 60g x 3
560,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 801
Tên bánh Số lượng
Dừa 150 x 1
Đậu đỏ 150 x 1
Khoai môn 150g x 1
Gà quay 150g x 1
Hạt sen 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
630,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 803
Tên bánh  Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu xanh 160g x 1
LS Sữa chua dâu 60g x 3
PMP Tiramisu 60g x 2
Bánh tô thơm 45g x 1
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3


520,000 đ
Lễ hộp Thu Vịnh Nguyệt 802
Tên bánh Số lượng
Dừa 160g x 1
Đậu xanh 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
Mè đen 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
600,000 đ