Lễ hộp Kim Ngọc 204
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3


210,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 203
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 60g x 3
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
195,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 202
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 150g x 1
Thập cẩm 150g x 1
210,000 đ
Lễ hộp Kim Ngọc 201
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 150g x 1
Dừa 150g x 1
170,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 702
Tên bánh Số lượng
Bánh tô (Thơm, Xoài, Nam Việt Quất) 45g x 3
Dừa 60g x 3
Đào sơn 3 vị (Mè đen, đậu xanh, đậu đỏ) 60g x 3
Đậu đỏ x 3
430,000 đ
Lễ hộp Hải Đường Phú Quý 701
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
Xốp trứng 45g x 3
Đào sơn 3 vị (Mè đen, đậu xanh, đậu đỏ) 60g x 3
LS Kim sa phô mai 60g x 3
450,000 đ
Bánh Tô 102
Tên Bánh Bánh Tô
Bánh Tô Thơm 45g x 2
Bánh Tô Nam Việt Quất 45g x 2
Bánh Tô Xoài 45g x 2
Bánh Tô Thơm Than tre 45g x 2
Bánh Tô Trà xanh 45g x 2
350,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3
Kim sa phô mai 60g x 3
340,000 đ
Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 401
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu đỏ 60g x 3
Khoai môn 60g x 3
Bánh tô thơm 45g x 3
310,000 đ