Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4C
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà Quay 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1420,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4B
Tên bánh Số lượng
Đậu Đỏ 160g x 1
Khoai Môn 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
390,000 đ
Lễ hộp Hạnh Phúc Sum Vầy C4A
Tên bánh Số lượng
Đậu Xanh 160g x 1 
Dừa 160g x 1
Hạt Sen 160g x 1
Mè Đen 160g x 1


360,000 đ