Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 501
Tên bánh Số lượng
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3
Kim sa phô mai 60g x 3
340,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 404
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
Gà quay 160g x 1
Thập cẩm 160g x 1
420,000 đ
Lễ hộp Mây Họa Ánh Trăng 403
Tên bánh Số lượng
Mè đen 160g x 1
Hạt sen 160g x 1
Đậu đỏ 160g x 1
Khoai môn 160g x 1
380,000 đ
Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 402
Tên bánh Số lượng
LS Kim sa phô mai 60g x 3
Đậu đỏ 60g x 3
Đào sơn vị đậu xanh 60g x 3
320,000 đ