Lễ hộp Ánh Trăng C2D
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 60g x 3
(Lưu Sa) Kim Sa 60g x 3
199,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2C
Tên bánh Số lượng
Đào Sơn (Đậu Đỏ) 60g x 3
Đậu xanh 60g x 3
180,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2B
Tên bánh Số lượng
Đậu đỏ 160g x 1
Thập Cẩm 160g x 1
195,000 đ
Lễ hộp Ánh Trăng C2A
Tên bánh Số lượng
Đậu xanh 160g x 1
Dừa 160g x 1
155,000 đ